MSR DM 2020

Historicky prvé Majstrovstvá Slovenskej republiky v digitálnom motoršporte sa uskutočnili v roku 2020 pod záštitou Slovenskej asociácie motoristického športu (ďalej SAMŠ)

Podujatia sa mohli zúčastniť iba piloti s licenciou digitálneho pilota vydanou práve organizáciou SAMŠ.

Kalendár