Dve percentá

Poukáž 2 % tvojich daní o.z. Digital Motorsport SK

Pomôžte nám poukázaním 2% zo zaplatenej dane!
Zákon vám umožňuje poukázať 2 % zo svojich zaplatených daní. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech služieb pre vás. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%

Ako postupovať:

Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie_o zaplatení 2%_z dane.pdf

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Si zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za teba robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov: Digital Motorsport SK
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zarieč-Keblov 327, Svederník 013 32
  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 48454419
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Podávaš si daňové priznanie sám?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov: Digital Motorsport SK
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zarieč-Keblov 327, Svederník 013 32
  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 48454419
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na ktorýkoľvek daňový úrad.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov: Digital Motorsport SK
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Zarieč-Keblov 327, Svederník 013 32
  • Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 4845441
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.