Návod na inštaláciu a používanie SimSync Pro

SimSync Pro je jednoduchá aplikácia na zdieľanie a synchronizáciu dát potrebných pre účasť v šampionátoch organizovaných v komunite DMSK. Aplikáciu využívame na zdieľanie modov, povinných a odporúčaných aplikácií pre simulátory Assetto Corsa a skinov pre Assetto Corsa Competizione. Aplikácia je bezplatná a jej používanie je veľmi jednoduché, preto ju odporúčame využívať. Inštalácia rozšírení cez SimSync Pro je veľmi rýchla, jednoduchá a rozšírení áut a tratí do vášho simulátora.

Inštalácia programu

 1. Stiahnite si archív obsahujúci program SimSync Pro tu…
 2. Rozbaľte archív do koreňového adresára simulátora pre ktorý chcete SimSync Pro používať (AC alebo ACC).
 3. *Voliteľné – otvorte adresár kam ste nainštalovali SimSync, nájdite súbor SimSyncPro.exe a vytvorte si naň záložku na ploche.
 4. Program máte nainštalovaný a môžete ho používať.

Používanie programu

Hlavné okno programu SimSync Pro
 1. Spustite program SimSync Pro záložkou na ploche alebo spúšťacím súborom v koreňovom adresári simulátora AC alebo ACC.
 2. Po otvorení hlavného okna uvidíte zoznam dostupných sérií, ktoré si môžete aktualizovať podľa potreby.
 3. Pokiaľ robíte prvú synchronizáciu, zaškrtnite položku ktorú chcete synchronizovať a kliknite na tlačítko Start.
 4. Otvorí sa vám okno kde program porovná vaše súbory so súbormi na serveri DMSK. Tu musíte potvrdiť inštaláciu súborov kliknutím na tlačítko OK alebo môžete inštaláciu zrušiť kliknutím na Cancel.
 5. Keď sa objaví oznam „Synchronisation has finished!“, synchronizácia je ukončená a kliknite na tlačítko OK.
 6. Kliknutím na Close môžete zavrieť program a ukončiť synchronizáciu. V tomto momente by ste mali mať všetky potrebné súbory na účasť vo zvolenom šampionáte.

Kontrola aktualizácií obsahu

 1. Spustite program SimSync Pro záložkou na ploche alebo spúšťacím súborom v koreňovom adresári simulátora AC alebo ACC.
 2. Program automaticky skontroluje či sa na zdrojovom serveri neobjavila novšia verzia položiek v zozname synchronizácie.
 3. Pokiaľ niektorá z položiek v zozname bola aktualizovaná, zobrazí sa pred názvom položky hviezdička (*).
 4. Zaškrtnutím položky s hviezdičkou môžete spustiť aktualizáciu rovnako ako v prípade prvej inštalácie kliknutím na tlačítko Start.
 5. V novo otvorenom okne sa vám zobrazia položky ktoré budú synchronizované. Synchronizáciu potvrdte buď stlačením tlačítka OK alebo ju môžete zrušiť tlačítkom Cancel.
 6. Keď sa objaví oznam „Synchronisation has finished!“, synchronizácia je ukončená a kliknite na tlačítko OK.
 7. Kliknutím na Close môžete zavrieť program a ukončiť synchronizáciu. V tomto momente by ste mali mať všetky potrebné súbory na účasť vo zvolenom šampionáte.
príklad položiek ktoré obsahujú aktualizáciu

Odporúčania

 • Admin spravidla oznámi kedy boli dáta v aplikácii SimSync Pro aktualizované pre konkrétny šampionát.
 • Synchronizáciu odporúčame vykonávať až po tom ako admin ohlási že je dostupná nová verzia dát.
 • V prípade nejasností alebo problémov s aplikáciou sa obráťte na administrátora šampionátu.