Kategorizácia pilotov

Kategorizácia pilotov

S účinnosťou od 2022 sa v šampionátoch pod hlavičkou Digital Motorsport SK bude uplatňovať kategorizácia jazdcov. Kategorizácia jazdcov DMSK závisí na rozhodnutí členov predstavenstva o.z. Digital Motorsport SK a administrátorov šampionátov, ktoré používajú Kategorizáciu.

Žiadosť o kategorizáciu pilota

Pravidlá kategorizácie pilotov

DMSK KATEGORIZÁCIA JAZDCOV

1.    Základný princíp

 • Kategorizácia jazdcov DMSK závisí na rozhodnutí členov predstavenstva o.z. Digital Motorsport SK a administrátorov šampionátov, ktoré používajú Kategorizáciu.
 • 1.1 „PRO“ a „GEN“ sú oficiálne označenia DMSK, ktoré sa budú používať pri rozdelení a hodnotení jazdcov naprieč všetkými šampionátmi DMSK.
 • 1.2 Platnosť kategórie je 1 kalendárny rok.
 • 1.3 Iniciačná kategorizácia sa zakladá na veku jazdca a jeho kariérnych výsledkoch, pričom môže byť upravená podľa pretekovej rýchlosti a výsledkov v sezóne, ktorá kategorizačný systém využíva.
 • 1.4 Zoznam prihlásených do šampionátu bude obsahovať aj zaradenie jazdca do kategórie.
 • 1.5 Ak jazdec dostane dočasnú kategorizáciu, tá bude vyznačená hviezdičkou (*).
 • 1.6 Jazdec bez kategorizácie nemôže štartovať v pretekoch šampionátu, ktorý využíva kategorizáciu jazdcov.

2.   Požiadavky na kategorizáciu

 • 2.1 Nové požiadavky na kategorizáciu môžu byť vznesené kedykoľvek počas roka.
 • 2.2 Jazdec, ktorý chce požiadať o kategorizáciu, vyplní online formulár dostupný cez Discord kanál DMSK #kategorizácia.
 • 2.3 Prvá žiadosť je bezplatná, každá ďalšia žiadosť o prehodnotenie kategorizácie konkrétneho jazdca je za poplatok 20€.
 • 2.4 Zníženie kategórie jazdca po dosiahnutí vekovej hranice (40, 50, 55 a 60 rokov) je bez poplatku pri žiadosti o revíziu, ktorú je potrebné podať.

3.   Procedúra posudzovania jazdca

 • 3.1 Jazdci budú najprv posudzovaní podľa toho, čo dosiahli (vek  + výsledky), potom podľa výkonnosti počas pretekov šampionátu.
 • 3.2 Po tom, čo jazdec dostal iniciačnú kategóriu, môže sa táto zmeniť podľa jeho rýchlosti v monitorovaných pretekoch, s výnimkou jazdcov pod 25 rokov, ktorých kategória zostane „PRO“.
 • 3.3 Ak jazdec pretekal v monitorovanom seriáli aspoň 2 roky a zúčastnil sa na viac ako 75 % pretekov v tomto seriáli, s priemerným časom podobným alebo horším ako priemerný čas jazdcov s nižšou kategóriou pretekajúcich v rovnakom seriáli, môže sa začať posudzovať zníženie na konci roka, s výnimkou jazdcov pod 25 rokov, ktorí zostanú „PRO“.
 • 3.4 Kalkulácia priemerných časov vychádza z časov, ktoré dosiahol jazdec v šampionáte počas roka. V šprintových pretekoch sa na to používa 10 najrýchlejších časov na kolo, vo vytrvalostných pretekoch sa berie do úvahy minimálne 20 kôl.